Poprawna pisownia

powierzony

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po wierzony

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po wieżony

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

powjerzony

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

powieżony

Niepoprawna pisownia