Niepoprawna pisownia

nie wysoki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewysoki

Poprawna pisownia