Niepoprawna pisownia

wyszedłyście

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyszłyście

Poprawna pisownia