Poprawna pisownia

nieotwieranie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie otwieranie

Niepoprawna pisownia