Poprawna pisownia

nieopłacona

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie opłacona

Niepoprawna pisownia