Niepoprawna pisownia

a niemówiłem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

a nie mówiłem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

anie mówiłem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

aniemówiłem

Niepoprawna pisownia