Niepoprawna pisownia

nieodbieraj

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie odbieraj

Poprawna pisownia