Niepoprawna pisownia

nieóczciwy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieuczciwy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie uczciwy

Niepoprawna pisownia