Niepoprawna pisownia

czyjejź

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

czyjejś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

czy jejś

Niepoprawna pisownia