Niepoprawna pisownia

żenujoncy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

żenujący

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rzenujący

Niepoprawna pisownia