Niepoprawna pisownia

nieobjencie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieobjęcie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie objęcie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie objencie

Niepoprawna pisownia