Niepoprawna pisownia

nie zaszedłam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie zaszłam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezaszłam

Niepoprawna pisownia