Niepoprawna pisownia

nienależe

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie należę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie należe

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nienależę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie nalerzę

Niepoprawna pisownia