Niepoprawna pisownia

nie najedzony

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nienajedzony

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie na jedzony

Niepoprawna pisownia