Niepoprawna pisownia

niemówił

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie mówił

Poprawna pisownia