Poprawna pisownia

niemiarodajne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie miarodajne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie miaro dajne

Niepoprawna pisownia