Niepoprawna pisownia

niemaza co

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie ma za co

Poprawna pisownia, znaczenie: zwrot grzecznościowy, występujący najczęściej jako odpowiedź na „dziękuję” lub „przepraszam”.


Niepoprawna pisownia

nie maza co

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niema za co

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie ma zaco

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niema zaco

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niemazaco

Niepoprawna pisownia