Poprawna pisownia

dobiegł

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do biegł

Niepoprawna pisownia