Poprawna pisownia

nie martw

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niemartw

Niepoprawna pisownia