Niepoprawna pisownia

drógi września

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

drugi września

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o drugim dniu września, nie zaś o drugim wrześniu.


Niepoprawna pisownia

drógi wrzesień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

drugi wrzesień

Niepoprawna pisownia