Poprawna pisownia

niemądre

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie mądre

Niepoprawna pisownia