Niepoprawna pisownia

nielubisz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie lubisz

Poprawna pisownia