Poprawna pisownia

nielubiane

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nielóbiane

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie lóbiane

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie lubiane

Niepoprawna pisownia