Poprawna pisownia

małosolnych

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

mało solnych

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mało-solnych

Niepoprawna pisownia