Poprawna pisownia

nielimitowana

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie limitowana

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.