Poprawna pisownia

kładziona

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kładzona

Niepoprawna pisownia