Niepoprawna pisownia

nieleprza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie lepsza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nielepsza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie leprza

Niepoprawna pisownia