Poprawna pisownia

nielegalne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie legalne

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa legalne.