Poprawna pisownia

nielegalna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie legalna

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa legalna.