Niepoprawna pisownia

pisządz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pisząc

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

piszonc

Niepoprawna pisownia