Poprawna pisownia

niełatwych

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie łatwych

Niepoprawna pisownia