Poprawna pisownia

niekredytowe

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie kredytowe

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.