Niepoprawna pisownia

niekłamie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie kłamie

Poprawna pisownia