Poprawna pisownia

niekatolickie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie katolickie

Niepoprawna pisownia