Poprawna pisownia

niejednoznaczność

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niejedno znaczność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie jednoznaczność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niejednoznacznoźć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie jedno znaczność

Niepoprawna pisownia