Obie przedstawione tu pisownie, a więc zarówno „oblizałem” jak i „obliznąłem” są jak najbardziej prawidłowe, jednak pochodzą od różnych słów. Zalecamy użycie wersji „oblizałem„.

Poprawna pisownia

oblizałem

Poprawna pisownia, wersja rekomendowana, pochodzi od słowa „oblizać„.


Poprawna pisownia

obliznąłem

Poprawna pisownia, wersja niepolecana, pochodzi od słowa „obliznąć” ( przestarzałej formy słowa oblizać).