Niepoprawna pisownia

niejakiś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie jakiś

Poprawna pisownia