Niepoprawna pisownia

niegrały

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie grały

Poprawna pisownia