Niepoprawna pisownia

spowieć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

spowiedź

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zpowiedź

Niepoprawna pisownia