Niepoprawna pisownia

niegorsza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie gorsza

Poprawna pisownia