Poprawna pisownia

nieekonomiczne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niekonomiczne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie ekonomiczne

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako zaprzeczenie.