Poprawna pisownia

nie chodzi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niechodzi

Niepoprawna pisownia