Niepoprawna pisownia

niedowierza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie dowierza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedo wierza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie do wierza

Niepoprawna pisownia