Poprawna pisownia

niedouczone

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie douczone

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedołuczone

Niepoprawna pisownia