Niepoprawna pisownia

niedotyczył

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie dotyczył

Poprawna pisownia