Poprawna pisownia

kombajn

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kąbajn

Niepoprawna pisownia