Poprawna pisownia

niedotycząca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie dotycząca

Niepoprawna pisownia