Niepoprawna pisownia

niedotrzymuje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie dotrzymuje

Poprawna pisownia