Poprawna pisownia

niedopuszczony

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie dopuszczony

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedopószczony

Niepoprawna pisownia