Poprawna pisownia

niedopuszczone

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie dopuszczone

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedopószczone

Niepoprawna pisownia